Boeren langs de Oude en Leidsche Rijn tussen 1300 en 1800

Op donderdag 18 maart 2021 kunt u online een lezing bijwonen door dr. Jan Huiting. Jan zal in detail ingaan op een aantal boerenbedrijven zoals ze tussen 1300 en 1800 hebben bestaan in het werkgebied van onze vereniging. Hij neemt u mee in de geschiedenis van het landeigendom van adel en kerkelijke organisaties, van pachtboeren, van de ontwikkeling van de landbouw en de bevolking in ons gebied in voor- en tegenspoed.

Jan Huiting is sinds 1990 als auteur verbonden aan ons tijdschrift en promoveerde in juni 2020 bij de professoren De Boer en Spek in Groningen cum laude op het proefschrift “Domeinen in beweging: samenleving, bezit en exploitatie in het West-Utrechtse landschap.”  

Het webinar vindt plaats op 18 maart van 20.00 tot ca. 21.00 uur. Kosten voor deelname bedragen € 2,50. Voor leden van de Historische Vereniging is het gratis. U kunt de online lezing thuis op uw eigen computer via You Tube volgen en u kunt ook, net als bij een gewone lezing, vragen stellen. De presentatie blijft ook na afloop beschikbaar via ons Youtube kanaal. U kunt de link voor deelname aanvragen via de bestel-button op onze website: www.histvervdmh.nl