Wij zijn een Onderlinge Verzekerings-maatschappij gevestigd te Vleuten (opgericht in 1908) Onderlinge verzekering wil zoveel zeggen als samen op een verantwoorde manier de risico’s dragen, maar ook samen delen in de winst. Ons devies is: werken op basis van kostprijs zonder winstoogmerk! Met een zeer solide herverzekeraar en uiteraard toezicht door de overheid is “Onderling” verzekeren een prima methode om onze leden/verzekerden de nodige financiële zekerheid te verschaffen. Voor alles wat te maken heeft met wonen en leven kunt u terecht bij Onderlinge Haarrijn!

De verenigingsstructuur zorgt ervoor dat de verzekerden rechtstreeks hun invloed kunnen doen gelden bij de maatschappij. De leden kiezen uit hun midden een bestuur, dat toezicht houdt op een verantwoorde bedrijfsvoering, herverzekering en correcte schadeafwikkeling.

Onze Onderlinge verzekert op eigen polis de risico’s van brand, storm, uitgebreide gevaren en glas; voor de overige verzekeringen (varia, zorg, et cetera) zijn wij bemiddelaar voor de meeste in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

De Onderlinge stelt zich ten doel om op klantgerichte wijze goede verzekeringsproducten en ondersteunende diensten te bieden.

De Onderlinge opereert op onderscheidende wijze in de agrarische markt en in de sector “rietgedekte” woningen. Voorts bedienen wij met veel succes het Midden- en Kleinbedrijf en in toenemende mate de particuliere markt.

Adresgegevens:

Onderlinge Haarrijn
Theo van Baarenstraat 1, 3451 DE Vleuten
T: (030) 677 16 96
F:(030) 677 39 65
E: info@ovmhaarrijn.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8:30 – 17:00 uur